loader image

Τιμές &
Διαθεσιμότητα

Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας σέβεται το δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική ζωή και αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών του. Για το λόγο αυτό διασφαλίζουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο και προασπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιθυμία και στόχος μας είναι να είμαστε διαφανείς σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στα πλαίσια αυτά τηρούμε την παρούσα πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων σας κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας. Όποτε μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, εμείς τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική.

1.      Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Το «TILIA RESORT» είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου «www.tiliaresort.com» και φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επωνυμία: «ANTACORE IKE»

Διεύθυνση: Επαρχιακή Οδός Μουρεσίου-Αγίου Ιωάννη – Μούρεσι 370 12, Πήλιο

Α.Φ.Μ.: 801502560

Τηλέφωνο: (+30) 2426049700 – (+30) 6987 333 444

Email: info@tiliaresort.com

Δ.Ο.Υ.: ΒΟΛΟΥ

2.      Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Α. Απλά Προσωπικά Δεδομένα

Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε τα απλά προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας μέσω του ιστοτόπου της ανάλογα με το είδος δραστηριότητας στην οποία προβαίνει ο κάθε χρήστης.

Διαδικτιακή Κράτηση (Online Reservation)

Στοιχεία κράτησης: όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, χώρα, διεύθυνση, πόλη, ΤΚ, αριθμός πτήσης, προτίμηση σε τύπο δωματίου, πλήθος συνοδών, διατροφικές προτιμήσεις, ιστορικό κρατήσεων.

Στοιχεία χρέωσης: όνομα κατόχου κάρτας, αριθμός κάρτας, έτος και μήνας λήξης κάρτας, CVC κάρτας.

Πλοήγηση στην ιστοσελίδα (Browsing)

Τεχνικά Δεδομένα: διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP Address), στοιχεία εισόδου, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύποι και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσει ένα άτομο τον ιστότοπο.

Επικοινωνία (Contact)

Δεδομένα Επικοινωνίας: όνομα και email.

Δεδομένα Μάρκετινγκ: περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη προωθητικού υλικού από εμάς.

«Η κράτησή μου» (My Reservation)

Email και κωδικός κράτησης (προσωπικός)

Ευκαιρίες Καριέρας (“Join our Team”)

Όνομα, επώνυμο, email, προτιμώμενη θέση εργασίας, ηλικία, βιογραφικό σημείωμα, τηλέφωνο.

Χρήση “Cookies”

Διεύθυνση Cookie (Cookie ID), διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP Address), ιστορικό και συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη της ιστοσελίδας.

 Β. Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία μας δεν ζητάει μέσω του ιστοτόπου της να της γνωστοποιήσετε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, ή γενετικά και βιομετρικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία σας ή τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Γ. Δεδομένα Παιδιών

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα (δηλ. άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω). Η εταιρεία μας δεν αναζητεί και δεν λαμβάνει (τουλάχιστον εν γνώσει της) προσωπικά δεδομένα απευθείας από ανηλίκους. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, συνιστούμε στους γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν μαζί μας εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους. Συνεπώς, εάν είστε ανήλικοι, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικο, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες αμέσως. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα ανήλικο άτομο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

3.    Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας πραγματοποιείται στα πλαίσια νόμιμων σκοπών και εφόσον ο νόμος μας το επιτρέπει. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε προσωπικές σας πληροφορίες :Ø Για την εκτέλεση σύμβασης ή κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,Ø Για τη συμμόρφωσή μας προς τις νομικές υποχρεώσεις μας,Ø Για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας ή συμφερόντων τρίτων, εφόσον τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των δικών μας συμφερόντων.Ø Όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία. Η εταιρεία μας στηρίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας ως νόμιμη βάση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων μόνο στις περιπτώσεις αποστολής ενημερώσεων και προωθητικού υλικού και για τη χρήση ορισμένων cookies (βλ. Πολιτική Cookies). Στις περιπτώσεις αυτές, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να αποσύρετε τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας. Όπου η συναίνεσή σας είναι η μόνη νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα σταματήσουμε την επεξεργασία μετά την ανάκλησή της.

 

4.    Πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;

Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε. Για τον προσδιορισμό της αναγκαίας περιόδου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, εξετάζουμε τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα ηπιότερα μέσα, τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις μας, την ποσότητα, φύση και ευαισθησία των δεδομένων, καθώς και τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψής τους. Διαφορετικές περίοδοι διατήρησης ισχύουν για διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο το μέγιστο χρονικό διάστημα που κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα είκοσι (20) έτη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης κάθε κατηγορίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

5.    Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας, διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραζόμαστε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα με συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εμάς ή μας βοηθούν στην προώθηση των υπηρεσιών μας. Οι εν λόγω συνεργάτες είναι τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας. Μεταξύ των συνεργατών μας είναι η εταιρεία Mozaik Hospitality, που διαχειρίζεται τον ιστότοπο και το σύστημα online κρατήσεων για λογαριασμό μας, καθώς και η εταιρεία Mozaik που είναι υπεύθυνη για τις διαφημιστικές μας καμπάνιες. Οι συνεργάτες μας δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τις προσωπικές σας πληροφορίες για άλλο σκοπό από τον επιδιωκόμενο, καθώς και να τηρούν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, συμμορφούμενοι πάντοτε προς τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθεσίες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ποτέ δεν θα μεταβιβάσουμε, πουλήσουμε, ενοικιάσουμε ή ανταλλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς για σκοπούς μάρκετινγκ.

Υπάρχει πιθανότητα να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε κυβερνητικούς οργανισμούς, ρυθμιστικούς φορείς, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστήρια, τραπεζικά ιδρύματα, μόνο όμως σε περιπτώσεις που οφείλουμε να το πράξουμε και συγκεκριμένα:

 • για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
 • για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση εγκλημάτων ή τη δίωξη παραβατών.Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στην εταιρεία μας (π.χ. εξαγορά ή συγχώνευση με άλλη εταιρεία), οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

6.    Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω του ιστοτόπου της σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

 

7.    Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντα προστατευμένα και ασφαλή, αποτρέποντας τυχόν ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη, χρήση ή προσπέλασή τους με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Τα μέτρα ασφαλείας μας περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση δεδομένων, τακτικές αξιολογήσεις ασφάλειας του κυβερνοχώρου από όλους τους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ελέγχους ασφαλείας που προστατεύουν ολόκληρη την τεχνολογική υποδομή μας από εξωτερική επίθεση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και εσωτερικές πολιτικές που καθορίζουν τον τρόπο διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων σας και την εκπαίδευση των υπαλλήλων μας. Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει πολιτική και διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να υπάρχει άμεση ειδοποίηση τόσο της αρμόδιας εποπτικής αρχής όσο και δικής σας, στις περιπτώσεις που το επιτάσσει ο νόμος.

 

8.    Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας, το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτά αποθηκεύονται, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”): όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος προς τούτο (π.χ. αν έχετε αντιρρήσεις για το έννομο συμφέρον μας ή αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εσφαλμένα ή αν νομίζετε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη ή εάν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον).Ø
 • Δικαίωμα φορητότητας: δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε. Το εν λόγω δικαίωμα περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι μας δώσατε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης κατά της επεξεργασίας βάσει εννόμου συμφέροντος: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας. Δεν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας ή υπάρχουν νόμιμες αξιώσεις μας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης κατά της απευθείας εμπορικής προώθησης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην απευθείας εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που γίνεται για άμεσους εμπορικούς σκοπούς. Έχετε την επιλογή να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: σε περίπτωση έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Όπου η συγκατάθεσή σας είναι η μόνη νομική βάση για την επεξεργασία, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μετά την ανάκλησή της.

 

9.    Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Δεν απαιτείται να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος σε εμάς για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας.Σε περίπτωση άσκησης κάποιου δικαιώματός σας, η εταιρεία μας οφείλει να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την υποβολή του αιτήματός σας. Εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει μια σειρά από αιτήματα, ενδεχομένως να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να σας απαντήσουμε. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Εάν θεωρείτε ότι η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με λανθασμένο τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή. Σημειώνεται ότι η ελληνική εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, www.dpa.gr.

 

10. Χρησιμοποιούμε cookies;

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών με σκοπό να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να βελτιώνουμε τη σχεδίαση του ιστοτόπου μας, αλλά και των υπηρεσιών και προωθητικών ενεργειών μας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies

 

11. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την πολιτική απορρήτου;

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε ή να αλλάζουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, οφείλετε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική. Η τελευταία έκδοσή της είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα πολιτική, όπως για παράδειγμα αλλαγές που αφορούν τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας ή τα δικαιώματά σας, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις εν λόγω αλλαγές στον ιστότοπό μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα η οποία δεν απαντήθηκε εδώ ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tiliaresort.com.

Loading...